Inschrijfformulier

De aanvraag voor het lidmaatschap van Golfclub Spaarnwoude kan alleen gehonoreerd worden indien dit formulier volledig ingevuld wordt verzonden. (velden met een * zijn verplicht)

 

 
 

Uw gegevens zullen in een bestand worden opgenomen waarvan alléén binnen de Golfclub Spaarnwoude gebruik van gemaakt zal en mag worden. Aan invulling van dit formulier kunt u geen rechten ontlenen. Een lidmaatschapsjaar is van 1 januari t/m 31 december van enig jaar, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, t.a.v. het secretariaat en ontvangen te zijn voor 1 december van een dan lopend lidmaatschapsjaar.